AS-i Estonian Air OV-koodile valideeritud pileti väärtuse hüvitamise tingimused

Piletiraha kompensatsiooni saamiseks tuleb täita tagastuse taotlus veebilehel www.estonian-air.ee.

Iga lennupileti jaoks tuleb täita eraldi avaldusvorm, k.a. lastele.

Taotlus edastatakse veebi kaudu automaatselt reisibüroole.

Piletiraha tagastatakse (sõltumata lennu kuupäevast) originaalväärtuses, kui ei ole väljastatud uut piletit või kui inimene ei ole uue piletiga (kolmel esimesel päeval pärast kõigi AS-i Estonian Air lendude tühistamist reisibüroo poolt väljastatud) nõus ja loobub sellest.

OV (960) koodiga piletite puhul hüvitatakse ainult pileti originaalväärtus, mis ei hõlma mistahes vahendustasusid või lisateenuseid. Edasi-tagasi reiside puhul, millest üks ots on juba toimunud, hüvitatakse tagasilennu pileti originaalväärtus.

Piletiraha hüvitamiseks peab reisija või tema lennupileti ostnud isik kinnitama pileti hüvitamist korraldavale reisibüroole, et

  1. juhul, kui pileti eest on tasutud krediitkaardiga, ei ole ta andnud ega kavatse anda selle kaardi väljastanud pangale korraldust makse peatada, tühistada või tagastada, viidates ostetud kauba mittekättesaamisele;

  2. ta ei ole saanud pileti hinna kompensatsiooniks kindlustushüvitist seoses tühistatud lennuga ning tal ei ole õigust seda ka tulevikus kindlustusandjalt taotleda. Küll aga võib ta taotleda oma kindlustusandjalt hüvitist muude ettenägematute kulude kompenseerimiseks, mis tal seoses tühistatud lennuga tekkisid;

  3. ta nõustub piletiraha tagastamisega pangakontole, millelt pileti eest algselt tasuti. Kui seda ei ole võimaik kindlaks teha (nt krediitkaarditehingud), siis peab taotleja sisestama kontonumbri, millele soovib hüvitist saada. Reisibüroo kontrollib esitatud tõendite alusel, kas pileti eest tasumine nimetatud isiku poolt on piisavalt tõendatud.

Lisaks piletile tuleb lisada ka pileti eest tasumist tõendav dokument, mis võib olla nii maksekorraldus, pangakonto või krediitkaardi väljavõte vms. Kui taotluse esitaja ei suuda tõendada, et ta on pileti eest tasunud, siis hüvitise väljamakset ei tehta.

Kompenseerimisel kontrollitakse tasumist tõendavat dokumenti, kus nähtuv summa peaks olema sama pileti eest tasutud summaga, mille eest hüvitist küsitakse. Kui hüvitise saaja on ostnud nt pakettreisi ja esitab maksetõendi (või juriidiline isik esitab koondarve, kust nähtub osutatud teenuse eest tasutud kogusumma), siis selline tõend on vastuvõetav, kuid hüvitamisele läheb OV-koodiga pileti originaalväärtus.

Hüvistist ei saa taotleda juriidiline isik, kelle taotluse aluseks on reisijale reisiteenuse või sellega kaasneva teenuse (nt raha ülekanne lennuvõtjale) vahendamine ega juriidiline isik, kes osutab teenust kutsetegevuse raames.

Eelkõige saab juriidiline isik taotleda hüvitist olukorras, kus tema poolt reisiteenuse eest tasumise eesmärk ei olnud reisiteenuse või sellega kaasneva teenuse osutamine. Sobivaks taotluse aluseks on sellisel juhul nt tööleping või töövõtuleping.

Hüvitise taotlejale tehakse makse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast kõigi vajalike andmete saamist alates 11. detsembrist 2015. Hüvitis tasutakse eurodes, v.a kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik hüvitist eurodes tagastada. Sularahas hüvitamist ei toimu.